Với những thành tích đã đạt được, vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2006).
 
- Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2014).
 
- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
 
- 06 cờ thi đua và 23 Bằng khen của Bộ, ngành Trung ương.
 
- 10 cờ thi đua và 36 Bằng khen của Tỉnh.
 
- Nhiều Giấy khen của Thị xã.
Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2009- 2011 được Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Bằng khen.