Phường Ba Đình tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017

Ngày 28/02/2018 09:55:44

Đảng ủy phường Ba Đình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh (QP-AN) năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.