DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG PHƯỜNG BA ĐÌNH

STT
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
1
Nguyễn Xuân Chiến
Bí Th­ư Đảng ủy - CT HĐND
0919688345
2
Lê Đăng Khoa
Phó Bí thư - ĐU
0919018986
3
Phùng Văn Tưởng
CT. UBND
0903456612
4
Nguyễn Thị Hương
PCT.UBND
0916086626
5
Nguyễn Thị Hương
P.CT HĐND
0915130867
6
Tống Thị Vân
CT. MTTQ
0944434285
7
Mai Thị Hải
CT. Hội PN
0914309169
8
Trần Hùng Cường
Bí thư đoàn TN
0988847884
9
Phan Thị Dương
CT. Hội ND
01669190561
10
Mai Đức Tiến
UVUB - PTQS
0918389609
11
Lê Thị Nụ
Kế toán NS
0915167990
12
Trần Thị Nga
VP. UBND
0916619399
13
Đỗ Thị Thu Hiền
Cán bộ văn hóa
0888825667
14
Trịnh Thị Hà
CB VP-TK 2
0984659516
15
Mai Thị Vân
CB LĐTBXH
01266123584
16
Tống Thị Phương
Cán bộ tư pháp 2
0967031238
17
Phạm Thu Phương
Cán bộ Tư pháp 1
0945375916
18
Nguyễn Minh Thuận
Địa chính - Xây dựng
0919591967
19
Dương Thị Hà
ĐC-XD-ĐT-MT
0916507046
20
Trần Thị Yến
Chủ tịch NCT
01249283628
21
Hoàng Xuân Thương
Văn hóa thông tin
09878222552
22
BùiThị Huyền
Phó CT hội ND
0988902737
 
23
Bùi Ngọc Nghĩa
CT Hội CCB
0934699162
 
24
Lê Thị Lơm
CB Thú y
01653052388
 
25
 
Nguyễn Đình Triêng
 CT Hội TNXP
 0904276480
26
Lê Tiến Dương
VT-LT
0944826999
27
Lê Văn Tân
Bảo vệ
0902107816
28
Lê Văn Mạnh
Phó CH quân sự
0983977656
29
Trần Ngọc Hưng
CT Hội KH
0915958053
30
Trần Thị Quỳnh
VP.đảng ủy
01219070999
31
 
Lê Thị Thu Phượng
 
Phó CT Hội PN
0932242282
 
32
Tống Ánh Quyên
Đài Truyền Thanh
0976301803
33
Nguyễn Thị Thu Hương
LĐ-TB-XH
0938737416
34
Nguyễn Hữu Châu
Chủ tịch Hội tàn tật
0914327646
35
Nguyễn Văn Mỡ
Khu trưởng KP 1
0912812953
36
Hoàng Văn Loan
Bí thư CB KP1
01645255334
37
Vũ Quý Mão
Khu trưởng KP 2
0974799248
38
Nguyễn Thị Vân
Bí thư CB KP 2
0917322471
39
Nguyễn Văn Lộc
Khu trưởng KP 3
0973137464
40
Đoàn Chức
Bí thư CB KP 3
0904126028
41
Lê Huy Chương
Khu trưởng KP 4
0986700270
42
Bùi Xuân Loan
Bí thư CB KP 4
0965739638
43
Vũ Thị Bích
Khu trưởng KP 5
0944589262
44
Trịnh Ngọc Thế
Bí thư CB KP 5
0972823672
45
Vũ Tiến Việt
Khu trưởng KP 6
0983389503
46
Bùi Thị Âu
Bí thư CB KP 6
0913276506
47
Phạm Văn M­­ưu
Khu trưởng KP7
01242081514
48
Hoàng Khắc Thuận
Bí thư CB KP 7
0916093862
49
Đặng Ngọc Thắng
Khu trưởng KP 8
0918044207
50
Nguyễn Văn Tiếu
Bí thư CB KP 8
0912515604
51
Bùi Đình Lễ
Khu trưởng KP 9
0976913511
52
Mai Thị Quế
Bí thư CB KP 9
01655955909
53
Phạm Huy Hoàn
Khu trưởng KP 10
01666689012
54
Nguyễn Quang San
Bí thư CB KP 10
0969856194
55
Vũ văn Quý
Khu trưởng KP 11
01644554813
56
Phạm Ngọc Thìn
Bí thư CB KP 11
0912423387
57
Lê Đình Chương
Trưởng Ban CTMT KP 1
0989126727
58
Bùi Thị Lăng
Trưởng Ban CTMT KP 2
0976428610
59
Nguyễn Thị Thúy
Trưởng Ban CTMT KP 3
01254601123
60
Vũ Văn Tiến
Trưởng Ban CTMT KP 4
0905698296
61
Mai Xuân Lâm
Trưởng Ban CTMT KP 5
0916026115
62
Trịnh Phú Ân
Trưởng Ban CTMT KP 6
0915142817
63
Nguyễn Văn Đệ
Trưởng Ban CTMT KP 7
0976050605
64
Lê Xuân Thành
Trưởng Ban CTMT KP 8
0971402910
65
Phạm Thị Hòa
Trưởng Ban CTMT KP 9
0914793899
66
Mai Thị Phú
Trưởng Ban CTMT KP10
01693331347
67
Vũ Văn Thủy
Trưởng Ban CTMT KP11
0974782717