Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
47
Hôm qua:
6
Tuần này:
70
Tháng này:
233
Tất cả:
3666

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
3714/QĐ-UBND11/10/2017Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu xen cư Bắc khu phố 2 phường Ba Đình
3710/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ngọc Trạo (hộ: Hồ Xuân Hiến)
3709/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Quang Trung (hộ: Nguyễn Chí Đương)
3708/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Quang Trung (hộ: Lê Văn Hòa)
3707/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Bắc Sơn (hộ: Trần Quốc Trung)
3706/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Bắc Sơn (hộ: Nguyễn Văn Thái)
3705/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Đông Sơn (hộ: Nguyễn Văn Hứa)
3704/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Đông Sơn (hộ: Nguyễn Tiến Dũng)
3703/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Đông Sơn (hộ: Nguyễn Thế Phương)
3702/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ngọc Trạo (hộ: Lê Thị Hằng)
3701/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Ngọc Trạo (hộ: Lê Đăng Hội)
3700/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Lam Sơn (hộ: Vũ Văn Chự)
3699/QĐ-UBND11/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại phường Lam Sơn (hộ: Nguyễn Phong Thái)
3698/QĐ-UBND11/10/2017Phân bổ kinh phí cho Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn
2013/UBND-VP11/10/2017Phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
2012/ HĐBT11/10/2017Phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu dân cư Bắc đường Lương Định Của xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn (nay thuộc phường Phú Sơn)
2011/UBND-TCKH11/10/2017Nhu cầu kinh phí đảm bảo xã hội năm 2017
2008/TTr-UBND11/10/2017Thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải áp dụng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
2006/UBND-QLĐT11/10/2017Xây dựng kế hoạch hỗ trợ khuyến khích phát triển giao thông nông thôn năm 2018
3695/QĐ-UBND10/10/2017Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân tại xã Hà Lan (hộ: Nguyễn Văn Chanh)

Tình hình kinh tế xã hội