Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
4057/QĐ-UBND13/11/2017Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã Bỉm Sơn
4056/QĐ-UBND13/11/2017Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xã, phường phù hợp với trẻ em
4055/QĐ-UBND13/11/2017Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ hị xã Bỉm Sơn
4053/QĐ-UBND13/11/2017Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Quang Trung (hộ Tống Thị Lài)
2251/PA-HĐBT13/11/2017Bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - NVH thị xã Bỉm Sơn (06 hộ)
2250/PA-HĐBT13/11/2017Bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - NVH thị xã Bỉm Sơn (phần diện tích ngoài mốc - 04 hộ)
2249/PA-HĐBT13/11/2017Bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm HN - NVH thị xã Bỉm Sơn (08 hộ)
2248/UBND-QLDA13/11/2017Triển khai thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn
2247/UBND-VP13/11/2017Giao báo cáo đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và mới phát sinh trong năm 2017
2246/UBND-QLĐT13/11/2017Chủ trương thống nhất cho san nền XD nhà tạm phục vụ thi công dự án Trụ sở VP Quản lý và khai thác hạ tầng kết hợp TT DV phục vụ các DN và CBCNV trong Khu B- KCN.
2245/UBND-TCKH13/11/2017Đôn đốc học viên tham gia khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn
2244/TB- HĐBT13/11/2017Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB thực hiện Dự án Khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của xã Quang Trung (nay thuộc phường Phú Sơn) Đợt 6 (hộ: Lê Văn Thoan)
2243/TB- HĐBT13/11/2017Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB thực hiện Dự án Khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của xã Quang Trung (nay thuộc phường Phú Sơn) Đợt 6 (hộ: Nguyễn Văn Ba)
2242/TB- HĐBT13/11/2017Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB thực hiện Dự án Khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của xã Quang Trung (nay thuộc phường Phú Sơn) Đợt 6 (hộ: Nguyễn Thị Giáo)
2240/UBND-QLĐT13/11/2017Thống nhất hướng tuyến và vị trí cột đường điện 35kV phục vụ sản xuất nhà máy gạch Long Thành, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn
4052/QĐ-UBND10/11/2017Thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 thị xã Bỉm Sơn năm 2017
4051/QĐ-UBND10/11/2017Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) Gói thầu: Tư vấn đo đạc diện tích, khối lượng đất khai thác trên đất Công ty Cổ phần giống gia súc Thanh Ninh và UBND phường Bắc Sơn được giao quản lý, sử dụng
4050/QĐ-UBND10/11/2017Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Danh sách ngắn nhà thầu để lựa chọn Tư vấn đo đạc diện tích, khối lượng đất khai thác trên đất Công ty Cổ phần giống gia súc Thanh Ninh và UBND phường Bắc Sơn được giao quản lý, sử dụng
4049/QĐ-UBND10/11/2017Phê duyệt dự toán kinh phí đo đạc trên đất Công ty Cổ phần giống gia súc Thanh Ninh và UBND phường Bắc Sơn được giao quản lý, sử dụng
4048/QĐ-UBND10/11/2017Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) Gói thầu: Tư vấn đo đạc diện tích, khối lượng khu đất khai thác mới tại đồi Xẻ, khu phố 9, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn